[Dctrl-tools-devel] kdhav: 9 K z y

max lussy max_lussy at hotmail.com
Mon Sep 13 00:51:10 UTC 2010


== Re: Dobry den == == z b N d 

Nedávno jak se líbí? Nedávno jsem na?el velmi dobré elektroniky spole?nost, tam jsou MP3, mobilní telefony, televize, notebooky, digitální fotoaparáty, V e c a  a mnoho ..... Jak dlouho, jak m??ete strávit trochu ?asu, budete mít mo?nost koupit mnoho vyrobk?. Jejich webovych stránkách spole?nosti je: www.happyshopping68.com. Doufám, Q 2 f U  ?e se m??e stát ?lenem této spole?nosti!

 c L T x 
 S q o o 


==Re:==Hello== z 0 j X 

Recently how like? I recently found a very good electronics company, Q s u J  there are MP3, mobile phones, TV, laptops, digital cameras, and many ..... As long as you can spend a little time, you will be able to buy many products. v I w E Their company's website is: www.happyshopping68.com. I hope you can become a member of this company! 

 b v z D 
 M l 9 a 
 		 	  		 
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.alioth.debian.org/pipermail/dctrl-tools-devel/attachments/20100913/7919e7bb/attachment.htm>


More information about the Dctrl-tools-devel mailing list