[Pkg-citadel-devel] Christmas: q t Q 6

Nidal al najjar n-dal at hotmail.com
Mon Nov 22 20:45:24 UTC 2010


== Re: Dobry den == == R r Z 1 

Nedávno jak se líbí? Nedávno jsem na?el velmi dobré elektroniky spole?nost, tam jsou MP3, mobilní telefony, televize, notebooky, digitální fotoaparáty, 1 C D c  a mnoho ..... Jak dlouho, jak m??ete strávit trochu ?asu, budete mít mo?nost koupit mnoho vyrobk?. Jejich webovych stránkách spole?nosti je: www.happyshopping68.com. Doufám, E E k q  ?e se m??e stát ?lenem této spole?nosti!

 i b 9 U 
 H b s 6 


==Re:==Hello== I 7 N 5 

Recently how like? I recently found a very good electronics company, K q r n  there are MP3, mobile phones, TV, laptops, digital cameras, and many ..... As long as you can spend a little time, you will be able to buy many products. D v F G Their company's website is: www.happyshopping68.com. I hope you can become a member of this company! 

 M B o O 
 W s c 0 
 		 	  		 
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.alioth.debian.org/pipermail/pkg-citadel-devel/attachments/20101122/58861374/attachment.htm>


More information about the Pkg-citadel-devel mailing list