[Pkg-clamav-devel] Bug#530854: [INTL:eu] clamav debconf basque translation update

Piarres Beobide pi+debian at beobide.net
Thu May 28 09:44:55 UTC 2009


Package: clamav
Version: 0.95.1+dfsg-2
Severity: wishlist
Tags: l10n patch

Hi

Attached clamav debconf templates Basque translation update, please commit it.

thx


-- Package-specific info:
--- configuration ---

-- no debconf information
-------------- next part --------------
# translation of clamav2-eu.po to Euskara
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
#
# Piarres Beobide <pi at beobide.net>, 2008, 2009.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: clamav2-eu\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: clamav at packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2009-04-16 22:41+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2009-05-28 11:41+0200\n"
"Last-Translator: Piarres Beobide <pi at beobide.net>\n"
"Language-Team: Euskara <debian-l10n-basque at lists.debian.org>\n"
"Language: eu\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"

#. Type: select
#. Choices
#: ../clamav-freshclam.templates:2001
msgid "daemon"
msgstr "deabrua"

#. Type: select
#. Choices
#: ../clamav-freshclam.templates:2001
msgid "manual"
msgstr "eskuz"

#. Type: select
#. Description
#: ../clamav-freshclam.templates:2002
msgid "Virus database update method:"
msgstr "Birus datu-base eguneraketa metodoa:"

#. Type: select
#. Description
#: ../clamav-freshclam.templates:2002
msgid "Please choose the method for virus database updates."
msgstr "Mesedez hautatu birus datu-base eguneraketa metodoa."

#. Type: select
#. Description
#: ../clamav-freshclam.templates:2002
msgid ""
" daemon: freshclam is running as a daemon all the time. You should choose\n"
"     this option if you have a permanent network connection;\n"
" ifup.d: freshclam will be running as a daemon as long as your Internet\n"
"     connection is up. Choose this one if you use a dialup Internet\n"
"     connection and don't want freshclam to initiate new connections;\n"
" cron:  freshclam is started from cron. Choose this if you want full "
"control\n"
"     of when the database is updated;\n"
" manual: no automatic invocation of freshclam. This is not recommended,\n"
"     as ClamAV's database is constantly updated."
msgstr ""
" daemon: freshclam deabru gisa denbora guztian abiarazirik egongo da. "
"Aukera\n"
"     hau hautatu internetera konexio iraunkor bat baduzu;\n"
" ifup.d: freshclam deabru bezala abiaraziko da internet konexioa martxan "
"duzunean.\n"
"     Aukera hau hautatu modem bidezko konexio bat baduzu eta ez baduzu\n"
"     freshclam-ek konexioa abiaraztea nahi;\n"
" cron:  freshclam cron bidez abiaraziko da. Aukera hau hautatu datu-basea "
"noiz\n"
"     bertsio-berritzenden kontrolatu nahi baduzu;\n"
" eskuz:  Ez da freshclam automatikoki abiaraziko. Hau ez da gomendagarria,\n"
"     ClamAV datu-basea oso sarri eguneratzen da eta."

#. Type: select
#. Description
#: ../clamav-freshclam.templates:3001
msgid "Local database mirror site:"
msgstr "Datu-base lokal ispilu gunea:"

#. Type: select
#. Description
#: ../clamav-freshclam.templates:3001
msgid "Please select the closest local mirror site."
msgstr "Mesedez hautatu gertuen duzun ispiluaten gunea."

#. Type: select
#. Description
#: ../clamav-freshclam.templates:3001
msgid ""
"Freshclam updates its database from a world wide network of mirror sites. "
"Please select the closest mirror. If you leave the default setting, an "
"attempt will be made to guess a nearby mirror."
msgstr ""
"Freshclam-ek bere datu-base sarean banaturik dauden ispilu guneetatik "
"eguneratzen du. Mesedez hautatu zutaz gertuen dagoen ispilua. Lehenetsitako "
"ezarpena uzten baduzu, gertuen duzun ispilua asmatzeko saiakera egingo da."

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-freshclam.templates:4001
msgid "HTTP proxy information (leave blank for none):"
msgstr "HTTP proxy-a argibideak (zurian utzi ez erabiltzeko):"

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-freshclam.templates:4001
msgid ""
"If you need to use an HTTP proxy to access the outside world, enter the "
"proxy information here. Otherwise, leave this blank."
msgstr ""
"Sarea atzitzeko HTTP proxy bat behar izanez gero, idatzi proxy-aren "
"argibideak hemen. Bestela zurian utzi ezazu."

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-freshclam.templates:4001
msgid "Please use URL syntax (\"http://host[:port]\") here."
msgstr "Mesedez URL sintaxia (\"http://ostalari[:ataka]\") erabili hemen."

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-freshclam.templates:5001
msgid "Proxy user information (leave blank for none):"
msgstr "Proxy erabiltzaile argibidea (zurian ez erabiltzeko):"

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-freshclam.templates:5001
msgid ""
"If you need to supply a username and password to the proxy, enter it here. "
"Otherwise, leave this blank."
msgstr ""
"Proxy-a erabiltzeko erabiltzaile-izen bat zehaztu behar baduzu, idatz ezazu "
"hemen. Bestela zurian utzi ezazu."

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-freshclam.templates:5001
msgid "When entering user information, use the standard form of \"user:pass\"."
msgstr ""
"Erabiltzaile argibideak ezartzerakoan, \"erabiltzaile:pasahitza\" estandarra "
"erabili."

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-freshclam.templates:6001
msgid "Number of freshclam updates per day:"
msgstr "Eguneko freshclam eguneraketa kopurua:"

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-freshclam.templates:7001
msgid "Network interface connected to the Internet:"
msgstr "Internetera konektaturik dagoen sare interfazea:"

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-freshclam.templates:7001
msgid ""
"Please enter the name of the network interface connected to the Internet. "
"Example: eth0."
msgstr ""
"Mesedez ezarri internetera konektaturik dagoen sare interfazearen izena. "
"Adibidez: eth0."

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-freshclam.templates:7001
msgid ""
"If the daemon runs when the network is down, the log file will be filled "
"with entries like 'ERROR: Connection with database.clamav.net failed.', "
"making it easy to miss when freshclam really can't update the database."
msgstr ""
"Sarea deskonektaturik dagoela deabrua abiarazten bada erregistro fitxategia "
"'ERROR: Connection with database.clamav.net failed.' moduko erregistroz "
"beteko da, freshclam-ek bertsio-berritzeko benetako arazoak dituen ikustea "
"zailtzen."

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-freshclam.templates:7001
msgid ""
"You can leave this field blank and the daemon will be started from the "
"initialization scripts instead. You should then make sure the computer is "
"permanently connected to the Internet to avoid filling the log files."
msgstr ""
"Eremu hau zurian uzten baduzu deabrua abio script-ek exekutatuko dute. "
"Erregistro fitxategiak betetzea saihesteko beti internetera konektaturik "
"zaudela ziurtatu beharko zenuke."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../clamav-freshclam.templates:8001
msgid "Should clamd be notified after updates?"
msgstr "Bertsio-berritzeen ondoren clamd ohartu egin behar al da?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../clamav-freshclam.templates:8001
msgid ""
"Please confirm whether clamd should be notified to reload the database after "
"successful updates."
msgstr ""
"Mesedez berretsi datu-basea birkargatzeko clamd ohartu egin behar dela "
"bertsio-berritzeen ondoren."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../clamav-freshclam.templates:8001
msgid ""
"If you do not choose this option, clamd's database reloads will be notably "
"delayed (it performs this check every 6 hours by default), posing the risk "
"that a new virus may slip through even if the database is up to date. Do not "
"use this if you do not use clamd, as it will produce errors."
msgstr ""
"Aukera hau hautatzen ez baduzu birkarga horiek beranduago egingo dira "
"(egiaztapena 6 orduro egiten da), nahiz datu-basea eguneraturik izan birus "
"baten erasoaren aukera emanez. Ez erabili aukera hau ez baduzu clamd "
"erabiltzen, horrela erabiltzeak erroreak sortzen ditu."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../clamav-base.templates:2001 ../clamav-milter.templates:2001
msgid "Handle the configuration file automatically?"
msgstr "Kudeatu konfigurazio fitxategia automatikoki?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../clamav-base.templates:2001
msgid "Some options must be configured for clamav-base."
msgstr "Zenbait aukera konfiguratu egin behar dira clamav-base-rentzat."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../clamav-base.templates:2001
msgid ""
"The ClamAV suite won't work if it isn't configured. If you do not configure "
"it automatically, you'll have to configure /etc/clamav/clamd.conf manually "
"or run 'dpkg-reconfigure clamav-base' later. In any case, manual changes in /"
"etc/clamav/clamd.conf will be respected."
msgstr ""
"Clamav suiteak ez du funtzionatuko konfiguraturik ez badago. Ez baduzu "
"konfigurazio automatikoa egiten, /etc/clamav/clamd.conf eskuz konfiguratu "
"edo beranduago 'dpkg-reconfigure clamav-base' exekutatu beharko duzu. "
"Edozein kasutan /etc/clamav/clamd.conf fitxategiak izan ditzakeen "
"pertsonalizazioak errespetatu egingo dira."

#. Type: select
#. Description
#: ../clamav-base.templates:3001
msgid "Socket type:"
msgstr "Socket mota:"

#. Type: select
#. Description
#: ../clamav-base.templates:3001
msgid "Please choose the type of socket clamd will be listening on."
msgstr "Mesedez hautatu clamd-ek entzungo duen socket mota."

#. Type: select
#. Description
#: ../clamav-base.templates:3001
msgid ""
"If you choose TCP, clamd can be accessed remotely. If you choose local UNIX "
"sockets, clamd can be accessed through a file. Local UNIX sockets are "
"recommended for security reasons."
msgstr ""
"TCP hautatzen baduzu clamd urrunetik atzitu ahal izango da. UNIX socket "
"lokalak hautatzen badituzu, clamd fitxategi baten bitartez atzitu ahal "
"izango da. Segurtasun arrazoiak direla eta UNIX socket lokalak erabiltzea "
"gomendatzen da."

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-base.templates:4001
msgid "Local (UNIX) socket clamd will listen on:"
msgstr "Clamd entzuten egon behar den socket lokala (UNIX):"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../clamav-base.templates:5001
msgid "Gracefully handle left-over UNIX socket files?"
msgstr "Utzitako UNIX socket fitxategiak deabruak kudeatzea nahi al duzu?"

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-base.templates:6001
msgid "TCP port clamd will listen on:"
msgstr "Clamd-ek entzun behar duen TCP ataka:"

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-base.templates:7001
msgid "IP address clamd will listen on:"
msgstr "Clamd-ek entzun behar duen IP helbidea:"

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-base.templates:7001
msgid ""
"Enter \"any\" to listen on every IP address configured. If you want to "
"listen on a single address or host name, enter it here."
msgstr ""
"\"any\" idatzi konfiguraturik duzun edoizen IP helbidetan entzuteko. Helbide "
"edo ostalari izen bakar jakin batez bakarrik entzun nahi baduzu, idatzi "
"berau hemen."

#. Type: error
#. Description
#: ../clamav-base.templates:8001
msgid "Mandatory numeric value"
msgstr "Derrigorrezko zenbakizko balioa"

#. Type: error
#. Description
#: ../clamav-base.templates:8001
msgid "This question requires a numeric answer."
msgstr "Galdera honek zenbakizko erantzun bat behar du."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../clamav-base.templates:9001
msgid "Do you want to enable mail scanning?"
msgstr "Posta eskaneatzea gaitu nahi al duzu?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../clamav-base.templates:9001
msgid ""
"This option enables scanning mail contents for viruses. You need this option "
"enabled if you want to use clamav-milter. It is recommended that you use a "
"separate unpacker to extract any MIME parts of email messages if you want to "
"scan email."
msgstr ""
"Aukera honek birus bila eposta arakatzea gaitzen du. Aukera hau gaiturik "
"izan behar duzu clamav-milter erabili nahi baduzu. Gomendagarria da eposta "
"mezuen edozien MIME zati ateratzeko despaketatzaile ezberdin bat erabiltzea."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../clamav-base.templates:10001
msgid "Do you want to enable archive scanning?"
msgstr "Artxibo eskaneatzea gaitu nahi al duzu?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../clamav-base.templates:10001
msgid ""
"If archive scanning is enabled, the daemon will extract archives such as "
"bz2, tar.gz, deb and many more, to check their contents for viruses."
msgstr ""
"Artxibo arakatzea gaiturik badago, deabruak bz2, tar.gz, deb eta mota "
"gehiagotako artxiboetako fitxategiak atera egingo ditu birus bila arakatzeko."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../clamav-base.templates:10001
msgid ""
"For more information about what archives are supported, see /usr/share/doc/"
"clamav-docs/clamdoc.pdf or the manpage clamscan(5)."
msgstr ""
"Onartzen diren artxibo motei buruz argibide gehiagorako, /usr/share/doc/"
"clamav-docs/clamdoc.pdf edo clamscan(5) manual orria irakurri."

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-base.templates:11001
msgid "Maximum stream length (unit Mb) allowed:"
msgstr "Onartzen den gehienezko korronte tamaina (unitate Mb):"

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-base.templates:11001
msgid "You can set a limit on the stream length that can be scanned."
msgstr "Arakatuko den korrontearen gehienezko tamaina ezarri dezakezu."

#. Type: string
#. Description
#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-base.templates:11001 ../clamav-base.templates:12001
msgid "Entering '0' will disable this limit."
msgstr "'0' ezarriaz gero muga hau ezgaituko da."

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-base.templates:12001
msgid "Maximum directory depth that will be allowed:"
msgstr "Onartzen den gehienezko direktorioa sakontasuna:"

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-base.templates:12001
msgid ""
"This value must be set if you want to allow the daemon to follow directory "
"symlinks."
msgstr ""
"Balio hau ezarri behar da deabruak direktorio lotura sinbolikoak jarraitzen "
"nahi baduzu."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../clamav-base.templates:13001
msgid "Do you want the daemon to follow directory symlinks?"
msgstr "Deabruak direktorio lotura sinbolikoak jarraitzea nahi al duzu?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../clamav-base.templates:14001
msgid "Do you want the daemon to follow regular file symlinks?"
msgstr "Deabruak fitxategi lotura sinboliko arruntak jarraitzea nahi al duzu?"

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-base.templates:15001
msgid "Timeout for stopping the thread-scanner (seconds):"
msgstr "Harizko arakatzea gelditzeko denboraz-kanpo muga (segundutan):"

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-base.templates:15001
msgid "Entering '0' will disable the timeout."
msgstr "'0' ezarriaz denboraz-kanpo muga desgaituko da."

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-base.templates:16001
msgid "Number of threads for the daemon:"
msgstr "Deabruaren hari kopurua:"

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-base.templates:17001
msgid "Number of pending connections allowed:"
msgstr "Onartzen diren burutu gabeko konexio kopurua:"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../clamav-base.templates:18001
msgid "Do you want to use the system logger?"
msgstr "Sistemako erregistroa erabili nahi al duzu?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../clamav-base.templates:18001
msgid ""
"It is possible to log the daemon activity to the system logger. This can be "
"done independently of whether you want to log activity to a special file."
msgstr ""
"Posible da deabru aktibitatea sistema erregistroan erregistratzea. Hau "
"aktibitatea beste fitxategi batetan gordetzen edo gorde gabe egin daiteke."

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-base.templates:19001
msgid "Log file for clamav-daemon (enter none to disable):"
msgstr "Clamav-daemon erregistro fitxategia (ez idatzi ezer desgaitzeko):"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../clamav-base.templates:20001
msgid "Do you want to log time information with each message?"
msgstr "Mezu bakoitzarekin ordu informazioa erregistratzea nahi duzu?"

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-base.templates:21001
msgid "Delay in seconds between daemon self checks:"
msgstr "Deabruaren auto-egiaztapenen arteko tartea segundutan:"

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-base.templates:21001
msgid ""
"During the SelfCheck the daemon checks if it needs to reload the virus "
"database. It also tries to repair problems caused by bugs in the daemon, "
"(that is, in some cases it's able to repair broken data structures)."
msgstr ""
"Auto-egiaztapenean deabruak datu-basea birkargatu behar duen egiaztatzen du. "
"Deabruaren programa-erroreek sortutako arazoak konpontzen ere saiatzen da, "
"adibidez posible izango da Hondatutako datu estrukturak konpontzea kasu "
"batzuetan."

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-base.templates:22001
msgid "User to run clamav-daemon as:"
msgstr "Clamav-deamon exekutatzeko erabiltzailea:"

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-base.templates:22001
msgid ""
"It is recommended to run the ClamAV programs as a non-privileged user. This "
"will work with most MTAs with a little tweaking, but if you want to use "
"clamd for filesystem scans, running as root is probably unavoidable. Please "
"see README.Debian in the clamav-base package for details."
msgstr ""
"Gomendagarria da ClamAV programak pribilegio gabeko erabiltzaile gisa "
"abiaraztea. Honek behar bezala funtzionatzen du posta garraio sistema (MTA) "
"gehienekin baina posible da root gisa exekutatu behar izatea fitxategi "
"sistemak arakatu nahi badituzu. Irakurri clamav-base paketeko README.Debian "
"fitxategia xehetasun gehiagorako."

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-base.templates:23001
msgid "Groups for clamav-daemon (space-separated):"
msgstr "Clamav-deamon taldeak (zuriunez bereizirik):"

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-base.templates:23001
msgid "Please enter any extra groups for clamd."
msgstr "Mesedez idatzi clamd-rentzat talde gehiagarri bat."

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-base.templates:23001
msgid ""
"By default, clamd runs as a non-privileged user. If you need clamd to be "
"able to access files owned by another user (e.g., in combination with an "
"MTA), then you will need to add clamd to the group for that piece of "
"software. Please see README.Debian in the clamav-base package for details."
msgstr ""
"Lehenespen bezala clamd pribilegio gabeko erabiltzaile gisa exekutatzen da. "
"Beste erabiltzaile baten jabetzapean dauden fitxategiak arakatzea nahi "
"baduzu (adibidez MTA batekin erabiltzeko) clamd software horren taldera "
"gehitu beharko duzu.Irakurri clamav-base paketeko README.Debian fitxategia "
"xehetasun gehiagorako."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../clamav-milter.templates:2001
msgid "Some options must be configured for clamav-milter."
msgstr "Zenbait aukera konfiguratu egin behar dira clamav-milter-rentzat."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../clamav-milter.templates:2001
msgid ""
"It won't work if it isn't configured. If you do not configure it "
"automatically, you'll have to configure /etc/clamav/clamav-milter.conf "
"manually or run \"dpkg-reconfigure clamav-milter\" later. In any case, "
"manual changes in /etc/clamav/clamav-milter.conf will be respected."
msgstr ""
"Ez du funtzionatuko konfiguraturik ez badago. Ez baduzu konfigurazio "
"automatikoa egiten, /etc/clamav/clamav-milter.conf eskuz konfiguratu edo "
"beranduago \"dpkg-reconfigure clamav-milter\" exekutatu beharko duzu. Edozein "
"kasutan /etc/clamav/clamav-milter.conf fitxategiak izan ditzakeen "
"pertsonalizazioak errespetatu egingo dira."

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-milter.templates:3001
msgid "Communication interface with Sendmail:"
msgstr "Sendmail-rekiko harremanetarako interfazea:"

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-milter.templates:3001
msgid ""
"Please choose the method that should be used by clamav-milter to communicate "
"with Sendmail. The following formats can be used:\n"
" - Unix domain socket: [[unix|local]:]/path/to/file\n"
" - IPv4 socket    : inet:port@[hostname|ip-address]\n"
" - IPv6 socket    : inet6:port@[hostname|ip-address]"
msgstr ""
"Mesedez hautatu clamav-milter-ek sendmail-rekiko harremanetarako erabiliko "
"den metodoa. Hurrengo formatuak erabili daitezke:\n"
" - Unix domeinu socket-a: [[unix|local]:]/fitxategira/bidea/hemen\n"
" - IPv4 socket-a: inet:ataka@[ostalari-izena|ip-helbidea]\n"
" - IPv6 socket-a: inet6:ataka@[ostalari-izena|ip-helbidea]"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../clamav-milter.templates:4001
msgid "Remove stale socket after unclean shutdown?"
msgstr "Ezabatu itzaltze ez-garbi baten ondorengo socket zaharra?"

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-milter.templates:5001
msgid "User to run clamav-milter as:"
msgstr "Clamav-milter exekutatzeko erabiltzailea:"

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-milter.templates:5001
#| msgid ""
#| "It is recommended to run the ClamAV programs as a non-privileged user. "
#| "This will work with most MTAs with a little tweaking, but if you want to "
#| "use clamd for filesystem scans, running as root is probably unavoidable. "
#| "Please see README.Debian in the clamav-base package for details."
msgid ""
"It is recommended to run the ClamAV programs as a non-privileged user. This "
"will work with most MTAs with a little tweaking."
msgstr ""
"Gomendagarria da ClamAV programak pribilegio gabeko erabiltzaile gisa "
"abiaraztea. Honek behar bezala funtzionatzen du konfigurazio txiki batzuekin "
"posta garraio sistema (MTA) gehienekin."

#. Type: string
#. Description
#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-milter.templates:5001 ../clamav-milter.templates:6001
msgid "Please see README.Debian in the clamav-base package for details."
msgstr ""
"Irakurri clamav-base paketeko README.Debian fitxategia xehetasun "
"gehiagorako."

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-milter.templates:6001
msgid "Groups for clamav-milter (space-separated):"
msgstr "Clamav-milter taldeak (zuriunez bereizirik):"

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-milter.templates:6001
msgid ""
"By default, clamav-milter runs as a non-privileged user. If you need clamav-"
"milter to be able to access files owned by another user (for instance when "
"it is used in combination with an MTA), the user running clamav-milter need "
"to be added to the relevant group(s)."
msgstr ""
"Lehenespen bezala clamav-milter pribilegio gabeko erabiltzaile gisa "
"exekutatzen da. Beste erabiltzaile baten jabetzapean dauden fitxategiak "
"arakatzea nahi baduzu (adibidez MTA batekin erabiltzeko) clamd software "
"horren taldera gehitu beharko duzu."

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-milter.templates:7001
msgid "Wait timeout for data coming from clamd:"
msgstr "Clamd-ren datuak itxoiteko denbora-muga:"

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-milter.templates:7001
msgid ""
"Please enter the delay (in seconds) before clamav-milter times out when it "
"is waiting for incoming data from clamd."
msgstr ""
"Mesedez idatzi clamav-milter-ek denboraz-kanpo errorea eman aurretik clamd-ko "
"datuak itxoingo dituen denbora-muga (segundutan)."

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-milter.templates:7001
#| msgid "Entering '0' will disable the timeout."
msgid "Choosing \"0\" will disable this timeout."
msgstr "\"0\" ezarriaz denboraz-kanpo muga desgaituko da."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../clamav-milter.templates:8001
msgid "Should clamav-milter stay in foreground (not forking)?"
msgstr "Calmav-milter atzeko planoan mantendu behar al da (ez banandu)?"

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-milter.templates:9001
msgid "Chroot to directory:"
msgstr "Chroot egin direktorio honetara:"

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-milter.templates:9001
msgid ""
"Clamav-milter can run in a chroot jail. It will enter it after reading the "
"configuration file and before dropping root privileges."
msgstr ""
"Clamav-milter chroot kaiola batetan exekutatu daiteke. Bertan sartuko da "
"konfigurazioa irakurri ondoren eta root baimenak eskuratu baino lehen."

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-milter.templates:9001
msgid "If this field is left empty, no chrooting will occur."
msgstr "Zurian utziaz gero ez da chroot egingo."

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-milter.templates:10001
msgid "PID file:"
msgstr "PID fitxategia:"

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-milter.templates:10001
msgid ""
"Please specify the process identifier file location for clamav-milter's "
"listening daemon (main thread)."
msgstr ""
"Mesedez zehaztu clamav-milter-en entzute deabruaren (hari nagusia) prozesu "
"identifikatzaile fitxategiaren kokapena."

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-milter.templates:11001
msgid "Temporary directory path:"
msgstr "Aldiroko direktorioaren bidea:"

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-milter.templates:11001
msgid ""
"Please specify the directory for clamav-milter's temporary files. If unset, "
"$TMPDIR and $TEMP will be honored."
msgstr ""
"Mesedez zehaztu clamav-milter-en aldiroko fitxategien direktorioa. Ezartzen "
"ez bada $TMPDIR eta $TEMP errespetatuko dira."

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-milter.templates:12001
msgid "Clamd socket to connect to for scanning:"
msgstr "Eskaneatzean konektatzeko Clamd socket-a:"

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-milter.templates:12001
msgid ""
"Please specify the socket to use to connect to the ClamAV daemon for "
"scanning purposes. Possible choices are:\n"
" - a local unix socket using an absolute path, in \"unix:path\" format\n"
"  (for example: unix:/var/run/clamd/clamd.socket);\n"
" - a local or remote TCP socket in \"tcp:host:port\" format (for example:\n"
"  tcp:192.168.0.1). The \"host\" value can be either a hostname or an IP\n"
"  address, and the \"port\" is only required for IPv6 addresses,\n"
"  defaulting to 3310 otherwise."
msgstr ""
"Mesedez zehaztu eskaneatzeko ClamAV deabrura konektatzeko erabiliko den "
"socket-a.Aukera erabilgarriak:\n"
" - unix socket lokala bide osoa erabiliaz, \"unix:bidea\" formatuan\n"
"  (adibidez: unix:/var/run/clamd/clamd.socket);\n"
" - TCP socket lokal edo urrunekoa \"tcp:ostalari:ataka\" formatuan\n"
"  (adibidez:tcp:192.168.0.1). \"ostalari\" balioa ostalari-izena edo IP "
"helbidea\n"
"  izan daiteke, eta \"ataka\" eremua IPv6 helbideentzat bakarrik behar\n"
"  da, bestela lehenetsiriko 3310 erabiliko da."

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-milter.templates:12001
msgid ""
"You may specify multiple choices, separated by spaces. In such case, the "
"clamd servers will be selected in a round-robin fashion."
msgstr ""
"Hautapen anitz zehaztu ditzakezu, zuriunez bereizirik. Kasu honetan, clamd "
"zerbitzariak round-robin moduan hautatuko dira."

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-milter.templates:13001
msgid "Hosts excluded from scanning:"
msgstr "Eskaneatzetik kanpo gertatuko diren ostalariak:"

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-milter.templates:13001
msgid ""
"Please specify, in CIDR notation (host(name)/mask), the hosts for which no "
"scanning should be performed on incoming mail. Multiple entries should be "
"separated by spaces. The \"local\" shortcut can be used to specify locally-"
"originated (non-SMTP) email."
msgstr ""
"Mesedez zehaztu CIDR notazioan (ostalaria(izena)/maskara), posta jatorri "
"direnean posta eskaneatu behar ez diren ostalariak. Sarrera ezberdinak "
"zuriunez bereizi behar dira. \"local\" gakoa erabili daiteke lokalki sortutako "
"(ez-SMTP) posta zehazteko."

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-milter.templates:13001
msgid "If this field is left empty, all incoming mail will be scanned."
msgstr "Eremu hau zurian utziaz gero sarrerako posta guztia eskaneatuko da."

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-milter.templates:14001
msgid "Mail addresses whitelist:"
msgstr "Posta helbide zerrenda-zuria:"

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-milter.templates:14001
msgid ""
"Please specify the path to a whitelist file, listing email addresses that "
"should cause scanning to be bypassed."
msgstr ""
"Zehaztu eskaneatzea alde batetara uztea eragingo duen eposta helbideen "
"zerrenda-zuri fitxategiaren bidea."

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-milter.templates:14001
msgid ""
"Each line in this file should be a POSIX regular expression; lines starting "
"with \"#\", \":\" or \"!\" will be ignored as comments."
msgstr ""
"Fitxategi horretako lerro bakoitza POSIX espresio erregular bat izan behar "
"da, \"#\", \":\" edo \"!\" ikurraz hasten diren lerroak alde batetara utziko dira."

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-milter.templates:14001
msgid ""
"Lines may start with \"From:\" (with no space after the colon) to make the "
"whitelisting apply to matching sender addresses; otherwise, or with a \"To:"
"\" prefix, it affects recipient addresses."
msgstr ""
"\"From:\" (bi puntuen ondoren zuriune gabe) gakoaz hasten diren lerroetan "
"zerrenda-zuria bidaltzaileari ezarriko zaio; ez badu edo \"To:\" gakoaz "
"hastean hartzailearen helbideari eragingo dio."

#. Type: select
#. Choices
#. Type: select
#. Choices
#: ../clamav-milter.templates:15001 ../clamav-milter.templates:16001
msgid "Accept"
msgstr "Onartu"

#. Type: select
#. Choices
#. Type: select
#. Choices
#: ../clamav-milter.templates:15001 ../clamav-milter.templates:16001
msgid "Reject"
msgstr "Ukatu"

#. Type: select
#. Choices
#. Type: select
#. Choices
#: ../clamav-milter.templates:15001 ../clamav-milter.templates:16001
msgid "Defer"
msgstr "Atzeratu"

#. Type: select
#. Choices
#: ../clamav-milter.templates:15001
msgid "Blackhole"
msgstr "Zulo-beltza"

#. Type: select
#. Choices
#: ../clamav-milter.templates:15001
msgid "Quarantine"
msgstr "Koarentena"

#. Type: select
#. Description
#: ../clamav-milter.templates:15002
msgid "Action to perform on infected messages:"
msgstr "Infektaturiko mezuekin egingo den ekintza:"

#. Type: select
#. Description
#: ../clamav-milter.templates:15002
msgid "Please choose the action to perform on \"infected\" messages:"
msgstr "Mesedez hautatu \"infektaturiko\" mezuekin egingo den ekintza:"

#. Type: select
#. Description
#: ../clamav-milter.templates:15002
msgid ""
" - Accept  : accept the message for delivery;\n"
" - Reject  : immediately refuse delivery (with a 5xx error);\n"
" - Defer   : return a temporary failure message (4xx);\n"
" - Blackhole : accept the message then drop it;\n"
" - Quarantine: accept the message then quarantine it. With\n"
"        Sendmail, the quarantine queue can be examined\n"
"        with \"mailq -qQ\". With Postfix, such mails are placed\n"
"        on hold."
msgstr ""
" - Onartu   : onartu mezua bidalketarako;\n"
" - Baztertu  : berehala ukatu bidalketa (5xx errore batekin);\n"
" - Atzeratu  : erantzun aldiroko errore mezu bat(4xx);\n"
" - Zulo-beltza : mezua onartu eta gero baztertu;\n"
" - Koarentena : Mezua onartu eta koarentenan ipini.\n"
"         Sendmail erabiliaz koarentena ilara arakatu daiteke\n"
"         \"mailq -qQ\" erabiliaz. Postfix erabiliaz, mezu hauek\n"
"         izoztu egiten dira."

#. Type: select
#. Description
#: ../clamav-milter.templates:16002
msgid "Action to perform on error conditions:"
msgstr "Errore egoeratan egiteko ekintza:"

#. Type: select
#. Description
#: ../clamav-milter.templates:16002
msgid ""
"Please choose the action to perform on errors such as failure to allocate "
"data structures, no scanners available, network timeouts, unknown scanner "
"replies...:"
msgstr ""
"Mesedez hautatu datu estruktura ezin eskuratu, eskaner eskuragarririk eza, "
"sare denbora-kanpo, eskaner erreplika ezezaguna... bezalako erroreetan egin "
"behar den ekintza:"

#. Type: select
#. Description
#: ../clamav-milter.templates:16002
msgid ""
" - Accept: accept the message for delivery;\n"
" - Reject: immediately refuse delivery (with a 5xx error);\n"
" - Defer : return a temporary failure message (4xx)."
msgstr ""
" - Onartu  : onartu mezua bidalketarako;\n"
" - Ukatu  : berehala ukatu bidalketa (5xx erroreaz);\n"
" - Atzeratu : itzuli aldiroko errore mezu bat (4xx)."

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-milter.templates:17001
msgid "Specific rejection reason for infected messages:"
msgstr "Zehaztu infektaturiko mezuentzat ukatze arrazoia:"

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-milter.templates:17001
msgid "Please specify the rejection reason that will be included in reject mails."
msgstr "Mesedez zehaztu ukatze mezuan emango den ukatze arrazoia."

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-milter.templates:17001
msgid "This option is only useful together with \"OnInfected Reject\"."
msgstr "Aukera hau \"OnInfected Reject\"-rekin batera bakarrik da erabilgarria."

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-milter.templates:17001
#, no-c-format
msgid "The \"%v\" string may be used to include the virus name."
msgstr "\"%v\" katea erabili behar da birus izena ipintzeko."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../clamav-milter.templates:18001
msgid "Add headers to processed messages?"
msgstr "Gehitu goiburuak prozesatutako mezuetara?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../clamav-milter.templates:18001
msgid ""
"If you choose this option, \"X-Virus-Scanned\" and \"X-Virus-Status\" "
"headers will be attached to each processed message, possibly replacing "
"existing similar headers."
msgstr ""
"Aukera hau onartuaz gero \"X-Virus-Scanned\" eta \"X-Virus-Status\" goiburuak "
"gehituko zaizkio prozesatutako mezu bakoitzari, aukeran antzerako goiburuak "
"ordezkatzen."

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-milter.templates:19001
msgid "Log file for clamav-milter:"
msgstr "Clamav-milter erregistro fitxategia:"

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-milter.templates:19001
msgid ""
"Specify the full path to the clamav-milter log file, which must be writable "
"for the clamav daemon."
msgstr ""
"Mesedez zehaztu clamav-milter erregistro fitxategiaren bide osoa, clamav "
"deabruak bertan idazteko baimena izan behar du."

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-milter.templates:19001
msgid "Logging via syslog is configured independently of this setting."
msgstr "Syslog bidezko erregistroa ezarpen honetatik kanpo konfiguratzen da."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../clamav-milter.templates:20001
msgid "Disable log file locking?"
msgstr "Desgaitu erregistro fitxategi blokeatzea?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../clamav-milter.templates:20001
msgid ""
"By default the log file is locked for writing. The lock protects against "
"running clamav-milter multiple times. This option disables log file locking."
msgstr ""
"Lehenespenez erregistro fitxategia blokeatu egiten da idazteko. Blokeoak "
"clamav-milter aldi anitzetan exekutatzeaz babesten du. Aukera honek "
"erregistro fitxategi blokeoa desgaitzen du."

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-milter.templates:21001
msgid "Maximum size of the log file (MB):"
msgstr "Gehienezko erregistro fitxategi tamaina (Mb):"

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-milter.templates:21001
msgid ""
"Please specify the maximum size for the log file. Using \"0\" will allow "
"that file to grow indefinitely."
msgstr ""
"Mesedez zehaztu erregistro fitxategiaren gehienezko tamaina. \"0\" erabiliaz "
"mugagabe hasiko da."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../clamav-milter.templates:22001
msgid "Log time with each message?"
msgstr "Mezu bakoitzarekin ordu informazioa erregistratu?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../clamav-milter.templates:23001
#| msgid "Do you want to use the system logger?"
msgid "Use system logger?"
msgstr "Sistemako erregistroa erabili nahi al duzu?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../clamav-milter.templates:23001
msgid ""
"Please choose whether you want to use the system logger (syslog). This "
"option can be used along with logging in a dedicated file."
msgstr ""
"Mesedez hautatu sistema erregistroa (syslog) erabiltzea nahi duzun ala ez. "
"Aukera hau bereiziriko fitxategi erregistroarekin batera erabili daiteke."

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-milter.templates:24001
msgid "Type of syslog messages:"
msgstr "Syslog mezu mota:"

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-milter.templates:24001
msgid ""
"Please choose the type of syslog messages as detailed in the system logger's "
"documentation."
msgstr ""
"Mesedez hautatu syslog mezu mota sistema erregistroaren dokumentazioan "
"zehazten den bezala."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../clamav-milter.templates:25001
msgid "Enable verbose logging?"
msgstr "Gaitu erregistro hedatua?"

#. Type: select
#. Choices
#: ../clamav-milter.templates:26001
msgid "Off"
msgstr "Itzali"

#. Type: select
#. Choices
#: ../clamav-milter.templates:26001
msgid "Basic"
msgstr "Oinarrizkoa"

#. Type: select
#. Choices
#: ../clamav-milter.templates:26001
msgid "Full"
msgstr "Osoa"

#. Type: select
#. Description
#: ../clamav-milter.templates:26002
msgid "Information to log on infected messages:"
msgstr "Infektaturiko mezuetan erregistratu behar den informazioa:"

#. Type: select
#. Description
#: ../clamav-milter.templates:26002
msgid ""
"Please choose the level of information that will be logged when infected "
"messages are found:\n"
" - Off : no logging;\n"
" - Basic: minimal information;\n"
" - Full : verbose information."
msgstr ""
"Mesedez hautatu infektaturiko mezuak topatzean erregistratu behar den "
"informazio maila:\n"
" - Itzalia   : ez erregistratu\n"
" - Oinarrizkoa : Informazio minimoa\n"
" - Osoa    : informazio hedatua."

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-milter.templates:27001
msgid "Size limit for scanned messages (MB):"
msgstr "Eskaneatuko diren mezu tamaina muga (MB):"

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-milter.templates:27001
msgid ""
"Please specify the maximum size for scanned messages. Messages bigger than "
"this limit will not be scanned."
msgstr ""
"Mesedez zehaztu eskaneatuko diren mezuen tamaina muga. Hau baino handiagoak "
"diren mezuak ez dira eskaneatuko."

#. Type: string
#. Description
#: ../clamav-milter.templates:27001
msgid ""
"You should check that this value is lower than the value of \"StreamMaxLength"
"\" in the clamd.conf file."
msgstr ""
"Balioa hau clamd.conf fitxategiko \"StreamMaxLength\" balioa baino txikiagoa "
"dela egiaztatu."More information about the Pkg-clamav-devel mailing list