[Pkg-kbd-commit] r157 - people/zinoviev/console-setup/debian/po

Christian Perrier bubulle at costa.debian.org
Sat Apr 1 14:28:42 UTC 2006


Author: bubulle
Date: 2006-04-01 14:28:42 +0000 (Sat, 01 Apr 2006)
New Revision: 157

Modified:
   people/zinoviev/console-setup/debian/po/cs.po
Log:
Translation completed


Modified: people/zinoviev/console-setup/debian/po/cs.po
===================================================================
--- people/zinoviev/console-setup/debian/po/cs.po	2006-04-01 13:26:30 UTC (rev 156)
+++ people/zinoviev/console-setup/debian/po/cs.po	2006-04-01 14:28:42 UTC (rev 157)
@@ -8,7 +8,7 @@
 "Project-Id-Version: console-setup\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: pkg-kbd-devel at lists.alioth.debian.org\n"
 "POT-Creation-Date: 2006-03-19 23:55+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2006-04-01 13:00+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2006-04-01 15:42+0200\n"
 "Last-Translator: Miroslav Kure <kurem at debian.cz>\n"
 "Language-Team: Czech <debian-l10n-czech at lists.debian.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -167,7 +167,6 @@
 #. Type: select
 #. Description
 #: ../templates:83
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Please select the size of the font for the Linux console.  When the size is "
 "represented as a plain number then the corresponding font can be used with "
@@ -179,10 +178,11 @@
 "RadeonFB kernel module."
 msgstr ""
 "Zadejte prosím velikost písma pro linuxovou konzoli. Pokud je velikost "
-"zadána jako přirozené číslo, pak se může odpovídající font použít se všemi "
-"ovladači konzole a číslo znamená výšku symbolů (měřeno počtem rozkladových "
+"zadána jako přirozené číslo, pak můžete použít odpovídající font se všemi "
+"ovladači konzole. Číslo znamená výšku symbolů (měřeno počtem rozkladových "
 "řádků). V ostatních případech má velikost formát VÝŠKAxŠÍŘKA a příslušný "
-"font nelze použít, pokud nepoužíváte framebuffer. Tato písma také nemůžete "
+"font lze použít pouze pokud používáte framebuffer a konzolový balík kbd "
+"(console-tools pro tyto fonty nefungují). Tato písma také nemůžete "
 "použít v případech, kdy používáte framebuffer založený na jaderném modulu "
 "RadeonFB."
 
More information about the Pkg-kbd-commit mailing list