[Pkg-mono-svn-commits] rev 2217 - monodoc/trunk/debian

Dave Beckett dajobe at costa.debian.org
Fri Feb 3 16:13:52 UTC 2006


Author: dajobe
Date: 2006-02-03 16:13:51 +0000 (Fri, 03 Feb 2006)
New Revision: 2217

Modified:
   monodoc/trunk/debian/watch
Log:
update mono source url

Modified: monodoc/trunk/debian/watch
===================================================================
--- monodoc/trunk/debian/watch	2006-02-03 15:47:55 UTC (rev 2216)
+++ monodoc/trunk/debian/watch	2006-02-03 16:13:51 UTC (rev 2217)
@@ -1,2 +1,2 @@
 version=2
-http://www.go-mono.com/download.html .+/monodoc-([\d+\.]+)\.tar\.gz
+http://go-mono.com/sources/ .+/monodoc-([\d+\.]+)\.tar\.gz
More information about the Pkg-mono-svn-commits mailing list