[Pkg-phototools-devel] Hello Dear:

Re majer web1121121 at att.net
Thu Apr 26 14:59:25 UTC 2012Hello Dear.Am miss Rebeca ,interested in you,and wish to have you as my friend, for a friend is all about Respect,Admiration and love passion also

friendship is consist of sharing of ideas and planing together, i intend to send you my picture for you,if you reply me.

thanks from Rebeca

Dobrý den Vážení,Am Miss Rebeca, zájem o vás, a p ejeme, že jste jako m j p ítel, pro p ítele je p edevším o respekt, obdiv a láska váše  i

p átelství se skládá ze sdílení nápad  a impregnace spolu, mám v úmyslu, aby vám m j obrázek, abyste, pokud si odpov zte mi.

Díky z Rebeca
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.alioth.debian.org/pipermail/pkg-phototools-devel/attachments/20120426/54c54f37/attachment.html>


More information about the Pkg-phototools-devel mailing list