[Svn-bp-devel] FW: Dear U g t 7

Spencer Ruano spartacus_of_spawn at hotmail.com
Mon Nov 22 23:10:13 UTC 2010


FW: p?edlo?ené m?j drahy dárek: f o o z 

Apple MacBook Pro-13-2.53GHZ p

Vá?ení p?átelé: r L s Y 

- Navrhuji, abyste velmi dobry shoppingsite: <www.happyshopping68.com>
 a T I N 
- Jedná se svět populárního elektronickych vyrobk?, zástupci zna?ky mají DELL, SONY, HP, IBM, Apple, PANASONIC, LG, SAMSUNG, CANON, Nokia, Motorola, a jiné tradi?ní mezinárodní brands. M D 3 c 
They mít dobré ?ídící systémy, produkt kvalitní kontrolní systém.

- S p?átelskym pozdravem!

 y s Q L 
 K V t 5 


FW: presented to my dear gift: d y K v 

Apple MACBOOK PRO-13-2.53GHZ p

Dear friends: G c q h 

- I suggest you a very good shoppingsite:<www.happyshopping68.com>

- It involves the world of popular electronic products, z U 4 5  agents of the brands have DELL, SONY, HP, IBM, APPLE, PANASONIC, LG, SAMSUNG, CANON, NOKIA, MOTOROLA, P w G w  and other mainstream international brands.They have good management systems, product quality inspection system. 

- Kind regards !

 s s F Y 
 o P D e 
 		 	  		 
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.alioth.debian.org/pipermail/svn-bp-devel/attachments/20101122/08903634/attachment.htm>


More information about the Svn-bp-devel mailing list